תביעות נגזרות

הדרך להגשת תביעה נגזרת

בעל מניות, דירקטור או נושה המעוניין להגיש תביעה נגזרת צריך להבין כי מדובר בתביעות מורכבות העשויות להימשך זמן רב, ולפיכך כדאי לפעול בצורה נחושה מחד וחכמה מאידך, ולבחון את האפשרויות לפתרון הבעיה מחוץ לכותלי בית המשפט. למעשה, לא מדובר בתביעה ככל התביעות המוגשת ישירות אל בית המשפט, וצריכים להתקיים מספר תנאים על מנת שהיא תאושר.

קודם כל – פונים אל החברה

השלב הראשון של תביעות נגזרות כרוך בפנייה באמצעות עורך דין אל החברה, בדרישה למיצוי הזכויות על ידי הגשת תובענה. לא ניתן לוותר על שלב זה בו המעוניין לתבוע נדרש להסביר בכתב את עילת התביעה ואת דרישתו למיצוי הזכויות. יחד עם זאת, אם קיים ניגוד עניין שבו ברור כי ההנהלה לא תגיש את התביעה בעצמה, או שמסיבה כלשהי הדרישה עצמה עלולה לפגוע באפשרות לקבלת סעדים בתביעה, הרי שאין חובה בחוק לפנות אל החברה. כעת, ישנה כמובן האפשרות שהחברה תבחרה להגיש את התביעה, אך לרוב הדבר אינו קורה וניתן לפנות אל בית המשפט.

תביעות נגזרות

שלב שני – קבלת אישור

גם עתה עדיין לא מוגשת תביעה נגזרת לבית המשפט, אלא בקשה לאישור הגשת התביעה. בית המשפט יבחן מספר תנאים שחייבים להתקיים על מנת לאשר את התביעה. כך לדוגמא, על התביעה להיות לטובתה של החברה שהרי היא מוגשת בשמה, או דוגמא אחרת: יש להביא ראיה לכאורה לעילת התביעה. חשוב להדגיש שלפי התיקון לחוק החברות חייבת החברה להגיש כבר בשלב זה מסמכים לפי בקשת הגורם המעוניין לתבוע, וזאת למרות שהתביעה עצמה טרם הוגשה. רק לאחר שבית המשפט התרשמו כי התקיימו תנאים אלו, וכן שהתביעה מוגשת בתום לב, מתקבל האישור וניתן להמשיך ולהתקדם לתביעה עצמה.

לפרטים נוספים אודות תביעות נגזרות ולקביעת פגישה עם הצוות המקצועי של משרדנו, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד בך, לדרמן ושות' בטלפון 03-6932833.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן