תביעה ייצוגית ניירות ערך

תביעה ייצוגית ניירות ערך בהשוואה לתביעה נגזרת

תביעה ייצוגית ניירות ערך כשמה כן היא, תביעה המוגשת לבית המשפט על ידי יחיד באמצעות בא כוחו, אך זאת בשם קבוצת אנשים פרטיים ו/או גופים המחזיקים בניירות ערך של חברה מסוימת. בשורות הבאות נבהיר את הנושא על ידי השוואה לסוג תביעה קרוב – תביעה נגזרת.

קיים הבדל משמעותי בין תביעה נגזרת לבין תביעה ייצוגית ניירות ערך. אמנם, בשני המקרים התובע עשוי להיות בעל מניות בחברה, או בעוד שתביעה נגזרת מוגשת בשם החברה על מנת שתממש את זכויותיה, הרי שתביעה ייצוגית מוגשת בשם הקבוצה. יתר על כן, בעוד שבמקרה הראשון קיימת זהות אינטרסים בסיסית בין מגיש התביעה ובין החברה, הרי שבמקרה השני זהות האינטרסים אינה חייבת להתממש – למשל אם בוצעה תרמית על ידי החברה אשר השפיעה על קניה ומכירה של ניירות ערך מסוימים שמחזיקים משקיעים.

מלבד זאת, הפיצויים והסעדים של תביעה נגזרת מגיעים אל החברה עצמה, כאשר גם מגיש התביעה מתוגמל על ידי בית המשפט. לעומת זאת, בתובענה הייצוגית הפיצויים מחולקים בין חברי הקבוצה הנפגעת, כאשר היחיד העומד מאחורי התביעה זוכה לתגמול גבוה יותר בגין השקעת משאביו בעניין.

תביעה ייצוגית ניירות ערך

עוד חשוב לציין כי גם במקרה של תביעה ייצוגית ניירות ערך, וגם במקרה של תביעה נגזרת, הרשות לניירות ערך עשויה להשתתף ואף לממן במלואן את הוצאות המשפט של התובע, במטרה לקדם את האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך. בנוסף, בשני סוגי התביעות לא מגישים ישירות את התביעה לבית המשפט, אלא יש לבקש תחילה אישור להגשת התביעה מבית המשפט, אשר יבחן את התקיימותם של מספר תנאים (למשל תום לב, הימצאות ראיות לכאורה, טובתה של החברה במקרה של תביעה נגזרת), ועוד. רק בהתקיימותם של תנאים אלו יאשר בית המשפט את הגשת התביעה.

לפרטים נוספים אודות תביעה ייצוגית ניירות ערך ולקביעת פגישה עם הצוות המקצועי של משרדנו, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד בך, לדרמן ושות' בטלפון 03-6932833.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן