עתירות לבג"ץ והליכים מנהליים וחוקתיים

כל החלטה מינהלית של כל רשות מינהלית, ובכלל זה – משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות מקומיות, רגולטורים וכו', כפופה לביקורת. לעתים, ביקורת זאת מופעלת על ידי בתי המשפט, בעיקר על ידי בג"ץ שהינו – בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק וכן על ידי בתי המשפט לעניינים מנהליים, במטרה לבחון את חוקיות ההחלטה המנהלית.

לבג"ץ מוקנית סמכות רחבה ביותר להפעיל ביקורת שיפוטית על כל ההחלטות של כל הרשויות, ובכלל זה, לדון הן בשאלה אם ההתנהלות מתיישבת עם הנורמות החוקתיות והן עם הנורמות המנהליות. בתי המשפט המנהליים מוסמכים לדון רק בעניינים המפורטים בתוספת לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000, כאשר קיימת מגמה להרחיב את סמכותם. גם לבתי המשפט האזרחיים מוקנית לעתים הסמכות לבחון החלטות מנהליות בדרך של "תקיפה עקיפה" אגב הליך אזרחי המתברר בפניהן.

הפעלת ביקורת שיפוטית על החלטות המנהל נעשית בעיקר על ידי הגשת עתירה מינהלית, ערעור מינהלי או תובענה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים או על ידי עתירה לבג"ץ, בהתאם לסדרי הדין ודיני הראיות המתאימים, במטרה לתקוף את חוקיות ההחלטה המינהלית.

תקיפת ההחלטה המינהלית נעשית על בסיס עילות הביקורת הרלוונטיות – חריגה מסמכות; הפרה של זכות שימוע; שיקולים זרים; חוסר מידתיות; חוסר סבירות, שרירות לב, אפליה ועוד.

על פי רוב, הסעד המבוקש הוא ביטול הפעולה המנהלית, או שינוי התנהלותה של הרשות, או בקשה למתן צו עשה להורות לרשות לנקוט בפעולה מסוימת; כאשר לבג"ץ אף קיימת הסמכות לבטל חוקים של הכנסת מקום בו החוקים פוגעים באופן לא מידתי בזכויות חוקתיות.

קיימים מספר כללי סף המאפשרים לדחות עתירה מנהלית מבלי לברר את חוקיות ההחלטה, כגון במקרים בהם העתירה הוגשה בשיהוי, בחוסר ניקיון כפיים, בטרם מיצוי ההליכים מול הרשות המינהלית או מחמת קיומו של סעד חלופי.

למשרדנו נסיון רב בהגשת עתירות לבג"צ ועתירות לבית המשפט לענייני מנהליים. על צוות המשרד נמנים עורכי דין מיומנים מהשורה הראשונה, כולם עם השכלה אקדמית נרחבת וניסיון מעשי עשיר, בוגרי המוסדות המובילים בישראל להשכלה. לפרטים נוספים אודות עתירות לבג"צ ועתירות מנהליות, ולקביעת פגישה עם הצוות המקצועי של משרדנו, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד בך, לדרמן ושות' בטלפון 03-6932833.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן