סכסוכים ומאבקי שליטה בין בעלי מניות ושותפים

תחום ייחודי של הליטיגציה האזרחית – מסחרית, הוא תביעות המוגשות על ידי בעלי מניות או שותפים על רקע מאבקי שליטה בחברות או בשותפויות או פגיעה בזכויות בגין הפרת חובות אמון או התנהגות שיש בה משום קיפוח בעלי מניות. סכסוכים אלה מערבים לרוב סוגיות אישיות רגישות לצד שאלות משפטיות וכלכליות מורכבות. לסכסוכים מסוג זה קיימת השפעה רבה על הפעילות העסקית של החברה או השותפות, והם עלולים להביא, במקרים קיצוניים, להפסקת הפעילות העסקית המשותפת ואף לפירוקו של התאגיד.

בסכסוכים מסוג זה נדרש במקרים רבים לנקוט בהליכים מהירים, ובכלל זה, צווי מניעה זמניים וצווי עשה זמניים כדי לשמר מצב קיים ולמנוע נזק בלתי הפיך. על המבקש צו זמני להראות בין היתר כי קיימת לו "זכות לכאורה" וכן כי "מאזן הנוחות" נוטה לטובתו.

צו זמני מותנה בהתחייבות עצמית של המבקש, וכן בערובה לשם פיצוי בשל כל נזק שייגרם למי שמופנה אליו הצו כתוצאה ממתן הצו הזמני, אם יפקע הצו או יצומצם היקפו.

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן