מהי תובענה ייצוגית (או תביעה ייצוגית)?

תובענה ייצוגית, או תביעה ייצוגית, היא הליך משפטי ייחודי המאפשר לתת סעד לקבוצה של אנשים שתובעת את נזקיה במשותף. התובענה הייצוגית נועדה בעיקר למצבים שבהם תאגיד גדול או רשות ציבורית פוגעים בציבור רחב של אנשים, באופן שלכל פרט נגרם נזק אשר לא בהכרח מצדיק הגשת תביעה פרטנית על ידו, אולם סך הנזק המצטבר הגדול לציבור הנפגעים מצדיק את ניהול ההליך הייצוגי.

 

התובענה הייצוגית מאפשרת לאחד את האינטרס של כלל הנפגעים ויוצרת תמריץ להגשתה באופן שמסייע לצמצם את פערי הכוחות המובנים בין "האזרח הקטן" לבין התאגידים הגדולים ורשויות השלטון. בפרט, מאפשר כלי התובענה הייצוגית לקדם מטרות ציבוריות וחברתיות, להגביר את אכיפת הדין על ידי "האזרח הקטן" ולהרתיע מפני הפרתו בעתיד.

הגשת תביעה ייצוגית במקרים המתאימים לכך וניהולה הנכון לטובת ציבור חברי הקבוצה, הינה שליחות ציבורית, הן של התובע המייצג הפועל בשם הקבוצה, והן של באי כוח הקבוצה.

הליך התביעה הייצוגית מוסדר על ידי מספר הוראות חוק מרכזיות, בהן חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, ו- תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 שהוצאו מכוחו, הקובעות מי רשאי להגיש תובענה ייצוגית ובשם מי, וכן מגדירות את התנאים והדרישות להגשתה וניהולה של תובענה ייצוגית.

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן