מהי תביעה נגזרת?

תביעה נגזרת היא תביעה המוגשת על ידי בעל מניות או דירקטור בשמה של החברה בשל עילת תביעה שקמה לחברה נגד צד ג' (במקרים רבים נגד בעל השליטה בחברה).

מקרים בהם עשויה להיות מוגשת תביעה נגזרת בשם החברה, הם למשל כאשר מנהלי החברה, דירקטורים שלה או בעל שליטה בה, הפרו את חובותיהם כלפי החברה וגרמו לה נזק – לדוגמה, במסגרת הליך של אישור עסקאות מהותיות בהן לבעל השליטה יש עניין אישי, או במסגרת חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות בניגוד להוראות חוק החברות.

לאור העובדה שההנחה היא שבעל השליטה לא יקבל החלטה לתבוע את עצמו או מישהו שמקורב אליו או שהוא מצוי בניגוד עניינים לגביו מסיבות שונות, מאפשרים במקרים כאלה לבעל מניות או דירקטור להגיש בקשה להתיר להם לתבוע בשם החברה את אותו צד ג' שגרם לה נזק.

בדומה לתובענה ייצוגית, תביעה נגזרת נדונה בשני שלבים: בשלב הראשון בוחן בית המשפט את השאלה אם יש מקום לאשר את התביעה כנגזרת, כאשר השאלה המרכזית אותה בוחן בית המשפט היא האם התביעה תשרת את טובתה של החברה; ובשלב השני, אם אושרה התביעה כנגזרת, נדונה התביעה לגופה, כאשר התובע מקבל מבית המשפט מעין "יפוי כח" לייצג את החברה.

ככלל, טרם הגשת בקשת האישור, על התובע לפנות בכתב אל החברה, ולדרוש ממנה כי תמצה את זכויותיה על ידי הגשת תביעה. לעתים, מקימה החברה ועדה בלתי-תלויה שתחליט האם להגיש תביעה, זאת במטרה להפחית את החשש מפני החלטות מוטות של מקבלי ההחלטות בחברה, שאינן נובעות דווקא מטובתה של החברה, אלא מטובתם של מקבלי ההחלטות או גורמים המקורבים אליהם.

חוק החברות מאפשר למי שרשאי להגיש תביעה נגזרת, לבקש מבית-המשפט (בין אם לפני הגשת בקשת האישור או לאחר מכן), להורות על גילוי מסמכים הנוגעים להליך אישור התביעה. הליך גילוי המסמכים הוא כלי דיוני חשוב שתכליתו להביא לכך שהצדדים ישחקו ב"קלפים פתוחים" תוך חתירה לחשיפת האמת וניהול יעיל של הדיון.

מאחר והתביעה הנגזרת מוגשת בשם החברה והיא נועדה לשרת את טובתה, הרי שהסעדים שייפסקו על ידי בית המשפט מגיעים גם הם לחברה. יחד עם זאת, אם בית המשפט פסק לטובת החברה, הוא רשאי להורות על תשלום גמול לתובע ושכר טרחה לבאי כוחו, על שטרחו בהגשת התביעה הנגזרת ובהוכחתה.

בדומה לתובענה ייצוגית בעילה של ניירות ערך, מי שמבקש להגיש תביעה נגזרת בשם חברה רשאי לבקש מרשות ניירות ערך להשתתף בהוצאותיו. אם רשות ניירות ערך שוכנעה שיש בתביעה עניין לציבור ושיש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתביעה נגזרת, רשאית היא להשתתף בהוצאות התובע.

אנו משרד בוטיק שמתמחה בתחום הליטיגציה האזרחית – המסחרית ותובענות ייצוגיות ונגזרות. למעלה מעשור רצוף שמשרדנו מדורג בדירוגים הגבוהים ביותר בתחומי התובענות הייצוגיות והליטיגציה האזרחית-מסחרית על ידי חברות הדירוג BDI ו- B&D.

על צוות המשרד נמנים עורכי דין מיומנים מהשורה הראשונה, כולם עם השכלה אקדמית נרחבת וניסיון מעשי עשיר, בוגרי המוסדות המובילים בישראל להשכלה. לפרטים נוספים אודות תובענה ייצוגית או תביעה נגזרת, ולקביעת פגישה עם הצוות המקצועי של משרדנו, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד בך, לדרמן ושות' בטלפון 03-6932833.

 

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן