מהי תביעה נגזרת

מה זה תביעה נגזרת?

תביעה נגזרת הינה סוג מיוחד של תביעה אשר מוגשת למעשה לא בשמו אדם מסוים אלא בשמה של חברה. על פי רוב, כאשר חברות מגישות תביעות כנגד גוף או אדם מסוים, הדבר נעשה על ידי ההנהלה, אולם במקרה זה מגיש התביעה לרוב אינו נמנה על ההנהלה. בשורות הבאות נסביר מה זה תביעה נגזרת וכיצד היא מוגשת לבית המשפט.

אז מהי תביעה נגזרת? כאמור, מאחורי התביעה עומד אדם מסוים התובע בשם החברה. מדובר במקרים בהם הנהלת החברה בחרה שלא להגיש את התביעה, ולכן לכאורה לא מוצו הזכויות, וזאת לאור סיבות שונות ובראשן ניגוד עניינים של ההנהלה. לדוגמא, ייתכן שהתביעה מוגשת כנגד דירקטור שההנהלה אינה מעוניינת לתבוע אותו מטעמים מובנים, או שהתביעה היא כנגד צד שלישי שפגע בחברה אך ההנהלה נרתעת מלפגוע ביחסים עימו. לפיכך, מבחינתם של בעלי המניות החברה לא ממצה את זכויותיה, ובהתאם לחוק החברות מותר להם להגיש תביעה נגזרת – כלומר בשם החברה.

יחד עם זאת, ראוי לציין כי מאחר שהתביעה הנגזרת מוגשת בשם החברה, הרי שהסעדים או הפיצויים שייפסקו על ידי בית המשפט מגיעים גם הם לחברה. מאידך, בית המשפט בהחלט עשוי לפסוק גם תגמול לתובע בזכות התגמול שבזכותו הגיע לחברה. באופן כללי, תביעה זו פתוחה בפני כל בעלי המניות של החברה, וכן בפני דירקטורים ובמקרים מסוימים גם על ידי נושים הקובלים כנגד חלקות דיבידנדים בניגוד לחוק.

מהי תביעה נגזרת

ולבסוף, למי שמעוניין לדעת תביעה נגזרת מהי חשוב להבין שלא מדובר בתביעה המוגשת ישירות לפתחו לבית המשפט. תחילה פונים אל החברה בדרישה כי תעמוד על זכויותיה, ורק לאחר מכן יש לפנות אל בית המשפט בבקשה לאישור התביעה. לשם כך יבחן בית המשפט מספר תנאים שחייבים להתקיים, ורק עם העמידה בהם ניתן יהיה להגיש את התביעה עצמה.

לפרטים נוספים אודות תביעה נגזרת ולקביעת פגישה עם הצוות המקצועי של משרדנו, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד בך, לדרמן ושות' בטלפון 03-6932833.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן