תובענה ייצוגית

אודות חוק תובענה ייצוגית

חוק תובענה ייצוגית נחקק בכנסת בשנת 2006 ובו נקבעו כללים אחידים לאופן שבו יש להגיש תובענות ייצוגיות ולנהל אותן. מטרת החוק היא לממש לאכוף את הדין ולהרתיע בפני הפרה, לאפשר ניהול הוגן ויעיל של תביעות, לתת סעדים הולמים לנפגעים, ובכלל לאפשר לכל אוכלוסיה לממש את זכותה הגישה שלה לבית המשפט.

אכן, בהיותו עוסק בתובענות המוגשות על ידי יחיד בשם קבוצה, החוק מאפשר גם לאזרחים בודד מהשורה שאינם פונים כרגיל לבית המשפט, לקבל סעד מסוים על הפרת הדין כלפיהם. בין היתר, החוק קובע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית בענייני ביטוח, בנקאות וצרכנות, בענייני ניירות ערך והגבלים עסקיים, בענייני השבת מיסים שנגבו שלא כדין, בענייני שוויון זכויות, בענייני מפגעים סביבתיים, ולעיתים גם בענייני הקשורים ליחסי עובד-מעביד.

כמה מילים על תובענות ייצוגיות

כאמור, חוק תובענה ייצוגית מסדיר את הכללים והאפשרויות להגשת וניהול תובענות אלו. מדובר בתובענות שבהן יש נפגעים רבים מהפרת דין מסוימת, אולם הנזק האישי של כל פרט אינו גבוה במיוחד, ולפיכך אין כדאיות בהגשת תביעה פרטית. לכן מאגדים למעשה את כלל הנפגעים בקבוצה אחת שאותה מייצג התובע הייצוג, דבר המצדיק כלכלית את התביעה מבחינת התובעים, וכמובן גם חוסך זמן למערכת המשפטית.
 תובענה ייצוגית

מה מקבלים בתובענה ייצוגית

במהלך תובענה ייצוגית ניתן לתבוע סעדים שונים כגון פיצוי כספי או החזר כספים, ובמקרה זה יוקם על ידי בית המשפט או התובע מנגנון המפקח על מתן הסעדים לכל מי שנמנים על הקבוצה התובעת. על פי רוב לא מדובר בפיצויים גבוהים במיוחד, ומטרתם היא לפצות על הנזק הממשי שנגרם ולא מעבר לכך, אם כי האדם שיזם את התביעה מקבל פיצוי גבוה יותר מהנזק שבאמת נגרם לו לאור השקעת משאביו לעניין זה. לפיכך, הרציונל של תובענה ייצוגית אינו טמון בפיצוי הגבוה לכל אינדיבידואל, אלא באכיפת הדין והצדק כלפי הנפגעים, ובהרתעה מפני התנהלות שלא כדין בעתיד.

לפרטים נוספים אודות תובענה ייצוגית וכיצד פועלים עורכי הדין, ולקביעת פגישה עם הצוות המקצועי של משרדנו, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד בך, לדרמן ושות' בטלפון 03-6932833.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן