תובענות ‬ייצוגיות‭ ‬ונגזרות‬‬‬‬‬‬‬

משרדנו‭ ‬נמנה‭ ‬עם‭ ‬המשרדים‭ ‬המובילים‭ ‬בארץ‭ ‬בתחום‭ ‬התובענות‭ ‬הייצוגיות והנגזרות‭ ‬על‭ ‬היבטיהם‭ ‬השונים‭ .‬מספר נכבד של תביעות שהוגשו על ידי המשרד הוכרו כייצוגיות על ידי בתי המשפט, כאשר בגדרן ניתנו החלטות תקדימיות ופורצות דרך בתחום חדש זה של המשפט. תביעות רבות אחרות הסתיימו בהסדרי פשרה שהביאו תועלת לציבור. אנו‭ ‬רואים‭ ‬בתחום‭ ‬זה‭ ‬שליחות.‭ ‬התיקים‭ ‬בהם‭ ‬בוחר‭ ‬המשרד‭ ‬להיות‭ ‬מעורב נבחרים‭ ‬על‭ ‬ידינו‭ ‬בקפידה. ‬מטרתנו‭ ‬לנהל‭ ‬מאבקים‭ ‬צודקים‭ ‬בהם‭ ‬אנו‭ ‬בתחושה‭ ‬שנגרם‭ ‬עוול‭ ‬אמיתי‭ ‬לציבור‭ ‬ובהם‭ ‬התובענה‭ ‬הייצוגית‭ ‬או הנגזרת היא‭ ‬הכלי‭ ‬הנכון‭ ‬לטפל‭ ‬בו.

 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף של 11 מיליארד ₪ נגד חברת החשמל במסגרתה נתבעת חברת החשמל להשיב לציבור הצרכנים באמצעות הנחות עתידיות בחשבונות החשמל סכומים ששולמו על ידי הציבור ואשר מימנו חריגות שכר והפרשות מוטעות לפנסיה של עובדי וגמלאי החברה. בימים אלה מתברר בביהמ"ש העליון ערעור שהגישה חברת החשמל – להחלטת ביהמ"ש הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד כל חב' הביטוח המובילות בגין כל סוגי הפוליסות שהן משווקות, בקשר עם מדיניותן שלא להוסיף ריבית על תגמולי הביטוח למן המועד הקבוע בסע' 28 לחוק חוזה הביטוח שנועד להתמודד עם תופעה בה חב' הביטוח מעכבות תשלומים למבוטחים כדי להתישם ולגרום להם לוותר או להתפשר – להחלטת ביהמ"ש הקלק;
 • המשרד נבחר על ידי בית המשפט המחוזי לייצג את הציבור בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תאגיד פולקסוואגן הגרמני ונגד צ'מפיון מוטורס בקשר עם נזקי פרשת "דיזלגייט" – להחלטת ביהמ"ש הקלק;
 • פסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון בגדרו נדחה ערעור על דחיית בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם חברת בזק נגד שאול אלוביץ ואחרים בענין אופן מימון השתלטות אלוביץ על חברת בזק ועתירה לקיום דיון נוסף בפני הרכב מורחב שהוגשה על ידי משרדנו שתלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון – לפסק הדין הקלק; לעתירה לדיון נוסף שטרם הוכרעה הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חב' ביטוח אשר מנעה מן המבוטחים שהחזיקו בביטוח מנהלים הוני לצד ביטוח מנהלים קצבתי עם מקדם קצבה טוב לנתב את ההפרשות הפנסיוניות מן הפוליסה ההונית אל הפוליסה הקצבתית, באופן שמסב נזקים משמעותיים ביותר לחיסכון הפנסיוני של המבוטחים – להחלטת ביהמ"ש הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת הדואר בגין גביית מחיר מופקע שלא כדין בגין דמי בדיקת משכון בעת העברת הבעלות בכלי רכב – להחלטת ביהמ"ש הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חב' ביטוח בקשר עם הפרת חובת הגילוי המוגברת של חב' הביטוח, בנוגע לנוהג המאפשר עדכון הגיל ו/או וותק הנהיגה בעת חציית מדרגת גיל ו/או וותק המזכה בהפחתת פרמיית הביטוח – להחלטת ביהמ"ש הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות התקשורת בזק בינ"ל, נטויז'ן וסמייל בקשר עם חיוב שלא כדין בזמן אויר בכרטיסי חיוג המיועדים לעובדים זרים – להחלטה המאשרת את בירור התובענה כייצוגית הקלק; לפסקי הדין שאישרו הסדרי פשרה בתביעות אלה הקלק; וכן הקלק;
 • זכייה בבקשות לאישור תובענות ייצוגית נגד חברות סלולר בקשר עם חיוב לקוחות בתשלום בגין מסרונים שנשלחו אליהם ללא קבלת הסכמתם – להחלטה המאשרת את בירור התובענה כייצוגית הקלק; לפסק הדין בגדרו אושר הסדר פשרה הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת פלאפון תקשורת בע"מ, שעניינה תופעה של בעיות קליטה הנובעות מאי התאמה בין תדרי השידור של רשת הסלולר של פלאפון לבין התדרים בהם פועלים חלק ממכשירי הסלולר הקיימים בשוק באמצעותם נודדים לקוחות מחברות מתחרות – להחלטת ביהמ"ש הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת החשמל בקשר עם הפרת החובה החוקית בסע' 18ב' לחוק הגנת הצרכן לספק קו חינם לפניות בגין תקלות – להחלטה המאשרת את בירור התביעה כייצוגית הקלק; לפסק הדין בגדרו אושר הסדר פשרה הקלק;
 • פסק דין בגדרו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד יוניון מוטורס שעניינה פגם בטיחותי במתלה הקדמי של ג'יפים מסוג טויוטה לנד קרוזר פרדו שעלול לגרום להתנתקות הגלגל הקדמי בגדרו התחייבה יוניון מוטורס להזמין את כל בעלי הרכבים לשם ביצוע תיקון של כלי הרכב בהם קיימת התקלה וכן לפצות את חברי הקבוצה בגין נזקים שנגרמו להם בעבר – לפסק הדין הקלק;
 • פסקי דין בהם אושרו הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות שהוגשו נגד סנו, חוגלה ושופרסל בקשר עם הצגה מטעה של שקיות לסנדוויצ'ים ואשפה כ"מתכלות", "ידידותיות לסביבה", "ניתנות למיחזור" וכו' – לפסקי הדין הקלק; וכן הקלק;
 • פסק דין בו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד קסטרו וכ.א.ל. בקשר עם הפרת תקנות ביטול עסקה ביחס לכרטיסי מתנה – לפסק הדין הקלק
 • פסק דין בו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה בשם משרתי הקבע בצה"ל ובני משפחותיהם נגד תאגיד "חבר" שעניינה גביית דמי מנוי שלא כדין בגין תקופה בה טרם נקלט איש הקבע ב"חבר", בגדרו נקבע מנגנון שמונע הישנות התופעה בעתיד וניתן פיצוי כספי שיועד למימון מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים – לפסק הדין הקלק;
 • פסקי דין שאישרו הסדרי פשרה עם מספר חברות ביטוח בקשר עם גביית פרמייה בחודש ההצטרפות בביטוחי חיים גם בגין תקופה בה אין עוררין שהמבוטח היה בחיים ועל כן לא היה לחב' הביטוח סיכון ביטוחי, בגדרם נקבע מנגנון שמונע הישנות התופעה בעתיד וניתן פיצוי לחברי הקבוצות בגין העבר.
 • פסק דין בו אושר הסדר פשרה עם חברת סלולר בקשר עם החרגה שלא כדין של סוגי שיחות מתוך תכניות של "בנק דקות", בגדרו נקבע מנגנון שמונע הישנות התופעה בעתיד וניתן פיצוי לחברי הקבוצה – לפסק הדין הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח בקשר עם העלאה לא חוקית של פרמיות – להחלטת ביהמ"ש הקלק;
 • זכיה בשתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד חברת כמיפל בקשר עם מצגים מטעים באשר לקרמים המיועדים להקל על נשים בתקופת ההנקה – להחלטות ביהמ"ש הקלק; וכן הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח בנוגע להפרת חובותיה בקשר עם ביטוחי רדיו ברכב – להחלטה המאשרת את בירור התביעה כייצוגית הקלק; לפסק הדין בגדרו אושר הסדר פשרה הקלק;>>
סגירת תפריט
דילוג לתוכן