תובענות ‬ייצוגיות‭ ‬ונגזרות‬‬‬‬‬‬‬

משרדנו‭ ‬נמנה‭ ‬עם‭ ‬המשרדים‭ ‬המובילים‭ ‬בארץ‭ ‬בתחום‭ ‬התובענות‭ ‬הייצוגיות והנגזרות‭ ‬על‭ ‬היבטיהם‭ ‬השונים‭ .‬מספר נכבד של תביעות שהוגשו על ידי המשרד הוכרו כייצוגיות על ידי בתי המשפט, כאשר בגדרן ניתנו החלטות תקדימיות ופורצות דרך בתחום חדש זה של המשפט. תביעות רבות אחרות הסתיימו בהסדרי פשרה שהביאו תועלת לציבור. אנו‭ ‬רואים‭ ‬בתחום‭ ‬זה‭ ‬שליחות.‭ ‬התיקים‭ ‬בהם‭ ‬בוחר‭ ‬המשרד‭ ‬להיות‭ ‬מעורב נבחרים‭ ‬על‭ ‬ידינו‭ ‬בקפידה. ‬מטרתנו‭ ‬לנהל‭ ‬מאבקים‭ ‬צודקים‭ ‬בהם‭ ‬אנו‭ ‬בתחושה‭ ‬שנגרם‭ ‬עוול‭ ‬אמיתי‭ ‬לציבור‭ ‬ובהם‭ ‬התובענה‭ ‬הייצוגית‭ ‬או הנגזרת היא‭ ‬הכלי‭ ‬הנכון‭ ‬לטפל‭ ‬בו.

 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף של 5 מיליארד ₪ נגד חברת החשמל בה נתבעת חברת החשמל להשיב לציבור הצרכנים באמצעות הנחות עתידיות בחשבונות החשמל סכומים ששולמו על ידי הציבור ואשר מימנו חריגות שכר ששולמו לעובדי וגמלאי החברה – להחלטת ביהמ"ש המחוזי בה אושרה התובענה הייצוגית הקלק; חברת החשמל הגישה בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון על ההחלטה לאשר את התביעה כייצוגית כאשר ביהמ"ש העליון דחה את הערעור בכל הקשור לעילת חריגות השכר – לפסק דינו של ביהמ"ש העליון הקלק; חברת החשמל והיועץ המשפטי לממשלה הגישו עתירה לקיום דיון נוסף בפני הרכב מורחב על פסק הדין כאשר נשיאת ביהמ"ש העליון דחתה את העתירות לדיון נוסף – להחלטת נשיאת בית המשפט העליון – הקלק;
 • זכיה בתובענה ייצוגית נגד חברות הביטוח המובילות בגין כל סוגי הפוליסות שהן משווקות, בקשר עם מדיניותן העקבית שלא להוסיף ריבית על תגמולי הביטוח למן המועד הקבוע בסע' 28 לחוק חוזה הביטוח, שנועד להתמודד עם תופעה בה חב' הביטוח מעכבות תשלומים למבוטחים כדי להתישם ולגרום להם לוותר על תביעת הביטוח או להתפשר בנזיד עדשים – להחלטות המאשרות את בקשות האישור הקלק;  והקלק  לפסק הדין החלקי הקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רותם אמפרט ופריקלאס המשתייכות לקונצרן כי"ל בקשר עם זיהום שמורת עין בוקק. בית המשפט העליון קבל ערעור שהוגש בע"א 4354/22 על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי ואישר תובענה ייצוגית בגין זיהום שמורת עין בוקק כתוצאה מחלחול והזרמה מכוונת לתת הקרקע של שפכים תעשייתיים שמקורם במפעלי רותם אמפרט ופריקלאס. לפסק הדין הקלק.
 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תאגיד פולקסוואגן הגרמני ונגד צ'מפיון מוטורס בקשר עם "פרשת דיזלגייט". התביעה אושרה בשם שתי הקבוצות הבאות: הקבוצה האחת – כלל הציבור במדינת ישראל בגין זיהום האוויר העודף שנגרם. הקבוצה השניה – בעלי כלי הרכב של פולקסוואגן, אאודי, סקודה, סיאט ופורשה בהם הותקנה תכנה תרמיתית בגין הפגיעה בערך כלי הרכב, בגין עשיית עושר ולא במשפט של הנתבעות ובגין נזקים לא ממוניים שנגרמו להם. להחלטת בית המשפט, הקלק 
 • תובענה ייצוגית נגד חברת כלל ביטוח בנושא חיסכון פנסיוני בטענה שלאחר תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח-2008, לא אפשרה למבוטחים שהחזיקו בפוליסת ביטוח מנהלים הונית לצד פוליסת ביטוח מנהלים קצבתית לנתב את ההפרשות הפנסיוניות מן הפוליסה ההונית אל הפוליסה הקצבתית בה קיים מקדם קצבה טוב יותר, באופן שמסב נזקים משמעותיים ביותר לחיסכון הפנסיוני של המבוטחים. התובענה אושרה כייצוגית, לאחר מכן נדחתה בשלב העיקרי, ומצויה בהליך ערעור בפני בית המשפט העליון.
 • בעקבות בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד קבוצת צ'מפיון מוטורס וקונצרן פולקסוואגן בקשר עם כשל במערכת התיזמון של מנועי TSI ברכבי קונצרן פולקסוואגן ונזקים שנגרמים בשל כך למנוע הגיעו הצדדים להסדר פשרה שאושר על ידי ביהמ"ש – לפסק הדין הקלק
 • בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד מאפיות הלחם הגדולות בישראל – ברמן, אנג'ל ודוידוביץ, בקשר עם קרטל שביצעו ביניהן והליך של גישור הגיעו הצדדים להסדר פשרה שאושר על ידי ביהמ"ש – לפסק הדין הקלק
 • בעקבות בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק הבינלאומי בקשר עם גביית עמלות והוצאות ביתר מלקוחות יו-בנק בגין פעילות בניירות ערך בבורסות חו"ל הגיעו הצדדים להסדר פשרה שאושר על ידי ביהמ"ש – לפסק הדין הקלק
 • בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד General Motors Company ויוניברסל מוטורס בקשר עם פגם בדוושת המצמד ("קלאץ'") המותקנת ברכבי Chevrolet Spark הגיעו הצדדים להסדר פשרה שאושר על ידי ביהמ"ש – לפסק הדין הקלק
 • בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד בנק לאומי לישראל בגין ניכוי מס ביתר במסגרת מסחר בניירות ערך, ובגין מצגים מטעים שהוצגו ללקוחות הבנק בקשר עם ניכוי המס בעת שהם מבקשים לבצע עסקאות בניירות ערך, הגיעו הצדדים להסדר פשרה שאושר על ידי ביהמ"ש – לפסק הדין הקלק
 • פסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון בערעור שהגיש משרדנו על דחיית בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם חברת בזק נגד שאול אלוביץ ואחרים בענין אופן מימון השתלטות אלוביץ על חברת בזק, ועתירה לקיום דיון נוסף בפני הרכב מורחב שהוגשה על ידי משרדנו, במסגרתם נקבעו תקדימים משפטיים חשובים בתחום דיני התאגידים– לפסק הדין בערעור הקלק; לעתירה לקיום דיון נוסף  הקלק; לפסק הדין בדיון הנוסף הקלק
 • בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת ביטוח בקשר עם הפרת חובת הגילוי של חברת הביטוח באשר לאפשרות לבצע עדכון הגיל ו/או וותק הנהיגה בעת חציית מדרגת גיל ו/או וותק באופן המזכה בהפחתת פרמיית הביטוח – להחלטת ביהמ"ש הקלק; התובענה אושרה כייצוגית, נדחתה בשלב העיקרי, ומצויה בהליך ערעור בפני בית המשפט העליון.
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת גט טקסי בקשר עם הפרת חובותיה לגלות ולאפשר למשתמשי האפליקציה לבצע את הנסיעה במונית על פי מחיר המחירון של משרד התחבורה לנסיעות בין-עירוניות – להחלטת ביהמ"ש הקלק
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בזק בינלאומי בקשר עם כשלים חמורים שהתגלו בתכנת סינון תכנים פוגעניים באינטרנט, אשר נועדה כביכול למניעת חשיפת של ילדים לתכנים פוגעניים בעת גלישה, ובקשר עם העדר היידוע על האופציה לקבלת תכנת סינון חינמית – להחלטת ביהמ"ש הקלק; להסדר הפשרה שנחתם עם בזק בינלאומי – הקלק; לפסק הדין המאשר את הסכם הפשרה – הקלק
 • פסק דין בגדרו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד חברת התעופה Ryanair בטענה שבמסגרת הזמנת טיסות באתר האינטרנט של החברה, מחוייבים הלקוחות בגין המרת מט"ח מיותרת מאירו לדולר בעת ביצוע התשלום, וזאת מבלי שביקש זאת המזמין ולעיתים אף לאחר שביקש מפורשות שלא לבצע המרת מט"ח – לפסק הדין הקלק
 • פסק דין בגדרו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד Mitsubishi Motors וכלמוביל בקשר עם בעיית חלודה (קורוזיה) סדרתית הנוצרת באזור גומיית האיטום של חלון הגג ברכבי מיצובישי פאג'רו וגורמת לפגיעה באיטום של חלון הגג. להסדר הפשרה הקלק; לפסק הדין שמאשר את הסדר הפשרה הקלק 
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת הדואר בגין גביית מחיר מופקע שלא כדין בעבור דמי בדיקת משכון בעת העברת הבעלות בכלי רכב – להחלטת ביהמ"ש הקלק; לאחר החלטת האישור, נוהלה התביעה הייצוגית לגופה, כאשר בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את הדואר לפצות את הציבור – לפסק דינו של ביהמ"ש הקלק; ערעור שהגישה חברת הדואר על פסק דינו של בית המשפט המחוזי וערעור שכנגד שהגיש משרדנו נדונו לפני בית המשפט העליון. בעקבות הדיון, ניתן פסק דין בהסכמה, בגדרו הוסכם על מתווה בו יחושב וישולם סכום הפיצוי שתשלם דואר ישראל – לפסק הדין הקלק
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות התקשורת בזק בינ"ל, נטויז'ן וסמייל בקשר עם חיוב שלא כדין בזמן אויר בכרטיסי חיוג המיועדים לעובדים זרים – להחלטה המאשרת את בירור התובענה כייצוגיתהקלק; לפסקי הדין שאישרו הסדרי פשרה בתביעות אלה הקלק; וכן הקלק
 • זכיה בבקשות לאישור תובענות ייצוגית נגד חברות סלולר בקשר עם חיוב לקוחות בתשלום בגין מסרונים שנשלחו אליהם ללא קבלת הסכמתם – להחלטה המאשרת את בירור התובענה כייצוגיתהקלק; לפסק הדין בגדרו אושר הסדר פשרה הקלק
 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת פלאפון, שעניינה תופעה של בעיות קליטה הנובעות מאי התאמה בין תדרי השידור של רשת הסלולר של פלאפון לבין התדרים בהם פועלים חלק ממכשירי הסלולר הקיימים בשוק – להחלטת ביהמ"ש הקלק; לאחר החלטת האישור, נוהלה התביעה הייצוגית לגופה תוך פיצול בין שלב האחריות לשלב הנזק, כאשר בתום הדיון בשלב האחריות קיבל בית המשפט קיבל את טענות התביעה. בשלב זה מצויה התביעה בשלב בירור גובה הפיצוי שישולם לציבור – להכרעת ביהמ"ש בשלב האחריות – הקלק
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת הוט, בקשר עם זמני המתנה ארוכים בקווי המענה לפניות לקוחות מעבר לזמן המותר על פי החוק – להחלטת ביהמ"שהקלק; הסדר פשרה שהושג בין הצדדים לאחר הליך גישור ממושך בגדרו צפויה הוט לפצות את הציבור בפיצוי בשווי של 70 מיליון שקלים תלוי ועומד להכרעת בית המשפט.
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בזק בינלאומי בה נקבע כי בזק בינ"ל הפרה את חובתה על פי רישיונה לספק קו טלפון חינם לפניות בענין תקלות ופגמים, באשר היא אינה מאפשרת שיחות חינם מקווי טלפון ניידים – להחלטת ביהמ"שהקלק
 • בעקבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל על כך שהראל לא מוסיפה הפרשי הצמדה לתגמולי ביטוח שמשולמים בגין חלק מהפוליסות, הושג בין הצדדים הסדר פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין – לפסק דינו של ביהמ"ש הקלק
 • בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות ביטוח מובילות, בגדרה נטען כי כל חברות הביטוח נמנעות מלהוסיף מע"מ בתביעות פוליסות רכוש (מבנים ורכב) במקרים בהם המבוטח טרם תיקן את הנזק, בניגוד לעקרון השיפוי ובניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בעניין; בית המשפט המחוזי דחה את בקשת האישור, וערעור שהוגש לבית המשפט העליון תלוי ועומד להכרעה.
 • בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות כרטיסי האשראי – כ.א.ל, לאומי קארד, וישראכרט, בקשר עם הפרת חובותיהן למנוע ולמגר את תופעת עושק לקוחותיהן הקשישים על ידי חברות שיווק ישיר. בקשת האישור מצויה בהליכי בירור – לבקשת האישור הקלק
 • זכיה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת החשמל בקשר עם הפרת החובה החוקית בסע' 18ב' לחוק הגנת הצרכן לספק קו חינם לפניות בגין תקלות – להחלטה המאשרת את בירור התביעה כייצוגית הקלק; לפסק הדין בגדרו אושר הסדר פשרה הקלק
 • פסק דין בגדרו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד Toyota ו- יוניון מוטורס שעניינה פגם בטיחותי במתלה הקדמי של ג'יפים מסוג טויוטה לנד קרוזר פרדו שעלול לגרום להתנתקות הגלגל הקדמי, בגדרו התחייבה יוניון מוטורס להזמין את כל בעלי הרכבים לשם ביצוע תיקון של כלי הרכב בהם קיימת התקלה וכן לפצות את חברי הקבוצה בגין נזקים שנגרמו להם בעבר – לפסק הדין הקלק
 • פסקי דין בהם אושרו הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות שהוגשו נגד סנו, חוגלה ושופרסל בקשר עם הצגה מטעה של שקיות לסנדוויצ'ים ושקיות אשפה כ"שקיות מתכלות", "ידידותיות לסביבה", "ניתנות למיחזור" וכו' – לפסקי הדיןהקלק; וכן הקלק
 • פסק דין בו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד קסטרו וכ.א.ל. בקשר עם הפרת תקנות ביטול עסקה ביחס לכרטיסי מתנה – לפסק הדין הקלק
 • פסק דין בו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה בשם משרתי הקבע בצה"ל ובני משפחותיהם נגד תאגיד "חבר" שעניינה גביית דמי מנוי שלא כדין בגין תקופה בה טרם נקלט איש הקבע ב"חבר", בגדרו נקבע מנגנון שמונע הישנות התופעה בעתיד וניתן פיצוי כספי שיועד למימון מלגות ללימודים אקדמיים לחיילים משוחררים – לפסק הדין הקלק
 • פסקי דין שאישרו הסדרי פשרה עם מספר חברות ביטוח בקשר עם גביית פרמייה ביתר בחודש ההצטרפות בביטוחי חיים גם בגין תקופה בה אין עוררין שהמבוטח היה בחיים ועל כן לא היה לחברת הביטוח סיכון ביטוחי, בגדרם נקבע מנגנון שמונע הישנות התופעה בעתיד וניתן פיצוי לחברי הקבוצות בגין העבר
 • פסק דין בו אושר הסדר פשרה עם חברת סלולר בקשר עם החרגה שלא כדין של סוגי שיחות מתוך תכניות של "בנק דקות", בגדרו נקבע מנגנון שמונע הישנות התופעה בעתיד וניתן פיצוי לחברי הקבוצה – לפסק הדיןהקלק;
 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח בקשר עם העלאה לא חוקית של פרמיות בפוליסות ביטוח דירה – להחלטת ביהמ"ש הקלק
 • זכיה בשתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד חברת כמיפל בקשר עם מצגים מטעים באשר לקרמים המיועדים להקל על נשים בתקופת ההנקה – להחלטות ביהמ"ש הקלק; וכן הקלק
 • זכיה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח בנוגע להפרת חובותיה בקשר עם הכיסוי הביטוחי למכשיר הרדיו בפוליסות ביטוח מקיף לרכב – להחלטה המאשרת את בירור התביעה כייצוגיתהקלק; לפסק הדין בגדרו אושר הסדר פשרה הקלק
סגירת תפריט
דילוג לתוכן